.مهلت شرکت در جشنواره به پایان رسیده است
کمپانی کولر مستر، پیشرو در تولید کیس، پاور و خنک کننده به تمامی خریدارانی که سه محصول اصلی این کمپانـی؛ پــاور، کیـس و خنـک کننـده را به صـورت یکجـا و همـزمـان خریـداری کنند یـک باندل Devastator II (شامل کیبرد و موس حرفه ای گیمینگ)هدیه خواهد داد. لذا پس از خرید پاور، کیس و خنک کننده کولر مستر، نام و سریال محصولات را به همراه مشخصات فردی خود، ثبت کنید و منتظر تماس ما جهت دریافت هدیه خود باشید.
این هدیه به تمامی کسانی که از اول شهریور 1395 قطعات را تهیه کرده اند تعلق می گیرد.